خدمات قابل ارائه :

شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

  • طراحی شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی شامل شبکه های هوایی، زمینی و پست
  • اجرای شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی اعم از هوایی و زمینی و همچنین احداث پست‌
  • ارائه طرح‌های اصلاحی به منظور بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و اجرای اصلاح و بهینه­سازی شبکه های توزیع، کارخانه‌ها، پارک­ها و فضای سبز و منازل مسکونی و … و رعایت الزامات ایمنی، عملکردی و حفاظتی در طراحی­ها، اجرا و بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع
  • خدمات GIS شبکه­ های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
  • خدمات مشاوره جهت ساخت و خرید تجهیزات الکتریکی و نرم افزارهای محاسبات الکتریکی و مکانیکی شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی