• تعريف و اجراي پروژه‌‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي كيفيت توان، كاهش تلفات، مديريت مصرف و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات مربوطه
  • برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه ، كيفيت توان، طراحي روشنايي، بهينه‌سازي و نوسازي شبكه برق، مديريت بار، كاهش تلفات، اتوماسيون شبكه توزيع، برآورد و پيش‌بيني مصرف، بازرسي و اندازه‌گيري روشنايي معابر
  • تهيه جزوات فني و اطلاعاتي جهت آشنايي دست‌اندركاران صنايع روشنايي و شبکه های توریع و انتقال و مصرف‌كنندگان
  • تهيه مقالات علمي جهت ارائه در كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي
  • نصب و راه‌اندازي كليه دستگاه‌هاي اندازه‌گيري مشخصات الكتريكي و نوري و آموزش كاركنان
  • ارائه راه‌كارهاي فني به توليد‌كنندگان كالاهاي برقي مرتبط با صنايع شیکه های توریع و انتقال نیرو و روشنايي جهت بهبود و افزايش سطح كيفي محصول توليدي و تأمين تجهيزات لازم
  • ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت طرح‌هاي شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی و روشنايي و با رعایت استانداردها
  • ارائه خدمات مشاوره‌اي به شركت‌هاي برق منطقه‌اي و شركت‌هاي توزيع و دیگر مشتریان جهت خريد تجهیزات شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی و روشنايي ( چراغ، پايه و ديگر تجهيزات جانبي ) مطابق با استانداردهاي بين‌المللي
  • ارائه خدمات آموزشي و نحوه بهره‌برداري از نرم‌افزارهاي تخصصي شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی و روشنايي