شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي

شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي

خدمات قابل ارائه : شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي طراحي شبكه هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي شامل شبكه هاي هوايي، زميني و پست اجراي شبكه هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي اعم از هوايي و زميني و همچنين

سامانه های فوتو ولتاییک و انرژی های نو

سامانه های فوتو ولتاییک و انرژی های نو

خدمات قابل ارائه : سامانه های فوتو ولتاییک و انرژی های نو طراحی و اجرای سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه طراحی و اجرای نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه طراحی و اجرای سامانه خورشیدی مستقل از شبکه طراحی و اجرای سیستم

روشنايي و نورپردازی

روشنايي و نورپردازی

خدمات قابل ارائه : روشنايي و نورپردازی مشاوره، طراحي و اجرای سيستم‌هاي روشنايي و نورپردازي داخلي (Indoor) و خارجي (Outdoor) مطابق با شرايط مندرج در استانداردهاي روشنايي بين‌المللي (CIE,IES,BS,IEC) در زمینه­ های زیر: نورپردازي بناهای تاریخی، موزه، ساختمان­ها و مراکز

تحقیق، توسعه و آموزش

تحقیق، توسعه و آموزش

تعريف و اجراي پروژه‌‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي كيفيت توان، كاهش تلفات، مديريت مصرف و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات مربوطه برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه ، كيفيت توان، طراحي روشنايي، بهينه‌سازي و نوسازي شبكه برق، مديريت بار،

Read more

خدمات فنی و مهندسي شرکت نور رسا نیرو

خدمات اين شركت در چهار بخش به شرح ذيل ارائه مي‌گردد: شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي، روشنایی و نورپردازی، سامانه های خورشیدی و انرژی های نو تحقیق، توسعه و آموزش

فهرست پروژه های به اتمام رسیده

آنچه خدمات این شرکت را متمایز ساخته بهره گیری از توان مهندسی و تجربه کارشناسان آن است.

کلیک کنید !

خدمات

خدمات فنی و مهندسي اين شركت در چهار بخش به شرح ذيل ارائه مي‌گردد: شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي، روشنایی و نورپردازی، سامانه های خورشیدی و انرژی های نو تحقیق، توسعه و آموزش

شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي
روشنايي و نورپردازی
سامانه های فوتو ولتاییک و انرژی های نو